Als je lid wilt worden van de Motortourclub Herrewoare (MTCH) doe je dit als volgt:

 1. Vul het inschrijvingsformulier en het toestemmingsbrief + formulier media-publicatie ouder dan 16 jaar in, waarbij je aangeeft dat je op de hoogte bent van de inhoud van het Huishoudelijke Regelement van onze club. In het Huishoudelijk Regelement staat duidelijk beschreven hoe de toelating verloopt.
 2. Stuur het ingevulde inschrijvingsformulier naar:
  Secretaris MTCH
  Fruithof 32
  6624 BL Heerewaarden
 

 

 

Hèrrewoarse Hobbymèrt 2

Op 13 september was de Hèrrewoarse Hobbymèrt. MTCH stond daar met een eigen stand en motoren van leden om hun hobby te promoten. Dankzij de sponsors Jos Verstegen, André Wittenveen, JTX motoren en Hoegee Suzuki Center konden we ook het bierdoppen raadspel organiseren met leuke prijzen!  De prijswinnaars Jos en Odette (1e ¨prijs), Marjolein de Witt (2e prijs) en Ria Kuilder (3e prijs) willen wij van harte feliciteren met hun prijs! Een kleine foto impressie van onze stand:

Hèrrewoarse Hobbymèrt

MTCH is een hechte club, ook bij het verlies van een motorvriend

Op 21 mei jl. kreeg het bestuur een niet zo leuke mededeling binnen dat Michel Berfelo, lid van het eerste uur van MTCH, was overleden. Als bestuur hebben we dit gelijk opgepakt en gedaan wat we konden. Door het snelle handelen en de ondersteuning vanuit de leden heeft MTCH haar ware karakter laten zien.

Na contact met de leden te hebben gehad, konden we als snel een erehaag vormen tijdens de uitvaart en kon Michel waardig begeleid worden naar het crematorium.

MTCH heeft helaas een gewaardeerde motorvriend verloren.

(Her)opstart nieuw seizoen 2020

Tijdens de laatste bestuursvergadering en door de versoepeling van de Corona maatregelen heeft het bestuur besloten om de toerritten vanaf 5 juli weer te laten doorgaan. Wanneer de groep groter wordt dan 10 personen wordt deze gesplitst in meerdere groepen. Ieder lid dient zelf brood en drinken mee te nemen. Bij een benzinepomp kan je natuurlijk ook nog het een en ander kopen. Let op de algemene regels als vermijdt drukte, anderhalfe meter afstand, ben je verkouden -> blijf thuis enz.
Nu hopen op mooi weer zodat we weer fijn men z´n allen kunnen toeren!

Nieuwjsbrief Juni 2020

Nieuwsupdate
De nieuwsbrief van juni is rondgestuurd! Zo kunnen de leden toch op de hoogte gehouden worden van diverse ontwikkelingen in de Toerclub en kunnen allerlei nieuwtjes gedeeld worden. De nieuwsbrief wordt om privacy redenen niet online gezet vanwege de soms toch wat privacy gevoelige inhoud.

Nieuwsbrief Mei 2020

Nieuwsupdate
Aangezien de nieuwjaarsborrel was de eerste en enige mogelijkheid was om elkaar te zien en te treffen in vereningsverband heeft het bestuur een Nieuwsbrief gemaakt en rondgestuurd aan de leden. Zo kunnen de leden toch op de hoogte gehouden worden van diverse ontwikkelingen in de Toerclub en kunnen allerlei nieuwtjes gedeeld worden. De nieuwsbrief wordt om privacy redenen niet online gezet vanwege de soms toch wat privacy gevoelige inhoud.

Ook voor ons geld dat we voor 1 juni niet meer met 3 personen samen mogen zijn. Vandaar dit bericht dat tot 1 juni alle activiteiten zijn afgelast. Het bestuur van MTCH.

corona maatregelenOp 23 maart zijn er aanvullende maatregelingen ingegaan ter bestrijidng van het corona virus. Deze maatregelen houden in:

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.